• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Alcalde


Xose A.Sanchez
Xose A. Sánchez Bugallo

A promoción económica da cidade enténdese coma o resultado dun modelo de cidade a construír e dunha imaxe de cidade a transmitir, apostando por un modelo de desenvolvemento local endóxeno, cooperativo e asentado na identidade e na historia do territorio. Trabállase pola dinamización económica dos barrios e do rural.

O emprego é outro dos eixes de traballo deste Departamento, adaptando o máximo posible as políticas autonómicas de atención ás persoas desempregadas á realidade do concello, e impulsando programas de intermediación laboral que teñan en conta as necesidades especiais dos demandantes de emprego con diversidade funcional ou en risco de exclusión social.

Dende esta área xestiónase a Axencia Local de Colocación, que xoga un papel fundamental nesta intermediación coas persoas desempregadas, pero tamén no eido da formación, realizando cursos de formación ocupacional, escolas-obradoiro, obradoiros de emprego, medindo de forma continua a súa eficacia, e orientándoos aos sectores e actividades estratéxicos.

O emprendemento é outra das liñas de acción desta área, fomentando a formación e creando as condicións axeitadas para o nacemento de proxectos colectivos, cooperativos e competitivos.

En materia de comercio, promóvese e apóiase o comercio de barrio, fomentando o asentamento de empresas de servizos, a creación de cooperativas e da difusión de produtos turísticos na zona rural. Impúlsase a actividade comercial, suxerindo iniciativas comerciais innovadoras e alternativas para o comercio tradicional, a través de proxectos colectivos e coordinando as campañas de dinamización comercial coas campañas turísticas, culturais e de festividades da cidade.

Xose A. Sánchez Bugallo

Nado na localidade coruñesa de Teixeiro o 31 de xaneiro de 1954, chegou a Santiago en 1961, e en 1983 comezou a súa vida política como xefe de gabinete de Xerardo Estévez. Durante once anos, entre 1987 e 1998, foi concelleiro socialista á fronte de Deportes, Relacións Veciñais, Tráfico e Seguridade Cidadá, Persoal e Réxime Interior e Facenda, entre outras áreas; asumindo tamén, durante un período de tempo, a portavocía municipal. De 1991 a 1999 foi deputado provincial, levando, entre 1991 e 1995, as áreas de Persoal e Réxime Interior.

Accedeu á Alcaldía de Santiago en 1998, despois da renuncia de Xerardo Estévez. As eleccións municipais de 1999, 2003 e 2007 levárono a gobernar Compostela durante tres lexislaturas consecutivas. Presentouse ás eleccións autonómicas en 2012 polo PSdeG-PSOE, obtendo un escano e pasando a ser, ata 2016, deputado no Parlamento de Galicia. Como parlamentario presidiu a Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos; e foi portavoz da Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Vivenda.