• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resolución de concesión da convocatoria de 2022 de axudas destinadas a apoiar ás empresas de Economía Social de Santiago de Compostela

Data de escritura

A xunta de Goberno Local aprobou, na sesión do 11 de outubro de 2022, as bases reguladoras da “CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS A APOIAR ÁS
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA cuxo extracto foi publicado no BOP da provincia da Coruña con data de 18 de outubro de
2022. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, recíbense un total 18 solicitudes. 

Pódese consultar a totalidade do acordo no documento adxunto en pdf