• SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DA ECONOMÍA SOCIAL
  • UNINOVA
  • BIO POLO SIONLLA
  • AXENDA URBANA 2030 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resolución de Concesión dos premios da I Edición Premios á Excelencia Empresarial Axenda Urbana 2030 do Concello de Santiago de Compostela

Data de escritura

A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión extraordinaria e urxente celebrada o 27 de decembro de 2022 adoptou o seguinte
acordo:
Resolución de Concesión dos premios da I Edición Premios á Excelencia Empresarial Axenda Urbana 2030 do Concello de Santiago de Compostela

Primeiro: Aprobar a concesión, xustificación e pagamento dos premios ás
candidaturas que se establecen a continuación:
- Premio Boas prácticas en materia de conciliación á empresa INFORHOUSE SL.
B36112803 Importe: 6.000 euros. Mención como finalista á empresa DINAHOSTING S.L. B15805419 Importe: 2.000
euros.
- Premio Boas prácticas en materia de economía circular á empresa COMUNIDADE
CREATIVA SOC COOP GALEGA. F01631282 Importe: 6.000 euros.
- Premio Boas prácticas en materia de innovación e ciencia aplicadas ao modelo de
negocio á empresa á empresa MESTRELAB RESEARCH,S.L. B15964521 Importe:
6.000 euros.
- Premio Boas prácticas en innovación en comercialización de produtos e servizos
culturais á empresa MATA GARCIA,GONZALO. Importe: 6.000 euros.
- Premio Boas prácticas aliñadas cos retos da Axenda Urbana 2030 de Santiago de
Compostela e os ODS da Axenda 2030 á empresa INFORMÁTICA Y NETWORKING
COMPOSTELA, SLU. B70130885 Importe: 6.000 euros. 

- Premio Boas prácticas de empresas de economía social circular á empresa
COMUNIDADE CREATIVA SOC COOP GALEGA. F01631282 Importe: 6.000 euros.